Иновативен урок по математика в шести клас

На 20.03.2019 г. проведохме поредния иновативен урок по математика в 6 б клас на тема „Степенуване“

Урокът е обобщителен и дава възможност чрез използване на Kahoot и тестови задачи да се праверят знанията на учениците. Първо те си припомниха основните свойства на степените чрез презентация по темата. След това всеки ученик с помощта на мобилния си телефон можа да се включи в решаването на тестови задачи.

Накрая на часа учениците се разделиха на два отбора- този на момичетата и на момчетата и работейки в екип, решаваха поставените задачи.

Справиха се добре.

Ето и кадри от урока: