Думи на гордост и самочувствие

„Уважаеми съграждани,
Аз съм най-щастливия директор, защото имам най-талантливите ученици, най-иновативните учители и най-креативните служители. Ако не ми вярвате, то убедете се сами. През тази учебна година постигнахме много успехи.
Участвахме с проектно предложение по Национална кампания „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ“ за 2018 г.към ПУДООС с проект „МОЯТА ЗЕЛЕНА СТАЯ ЗА СПОРТ“ . Спечелихме 5000,00 лева за изграждане на фитнес уреди на открито и озеленяване, за да могат децата да спортуват активно.
На 09.07.2018 г. с Решение на Министерски съвет № 472 ОУ „Васил Левски“ е одобрено за иновативно училище. 290 са училищата в България, които са одобрени с този статут. За област Плевен са само седем, а за Община Кнежа е само Основно училище „ Васил Левски“ . За нас е гордост , че се нареждаме до Математическата гимназия „Гео Милев“ – Плевен, Средно училище „Иван Вазов” – Плевен и Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“- Плевен.
За пореден път успяхме да докажем, че сме екип, който е отдаден изцяло на децата, който работи в името на децата. Ние искаме най-доброто за тях и успяваме с качествено обучение и любов! Нашето Иновативно училище е училище в което ще има нов образователен модел на мислене. Модел чрез който учениците ще подобрят образователните си резултати, ще повишат критичното си мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии. Въвеждаме високи стандарти на обучение в класната стая. Искаме нашите ученици да са ангажирани в активна интелектуална и емоционалната дейност и да развиват умения за критично мислене.
Целта на иновативното училище е да научим нашите деца да разбират, да мислят, да прилагат знанията и уменията си. Създаваме учебна и училищна култура, в която учениците се чувстват сигурни, подкрепяни от нас – техните учители , за да се справят по‐успешно с предизвикателствата пред себе си.
Училищната среда, в която израстват нашите деца е със спокойна атмосфера, училищния персонал, родителите и учениците се ценят един друг и допринасят за изграждане на уважение към личността, толерантност и перспектива. Това ни мотивира, даде ни криле. Разбрахме, че сме готови да започнем промяната и успяхме.
За да подобрим образователната среда кандидатствахме по националните програми 2018 г. към министерство на образованието и културата и на 09.07.2018 г. излезе списък с одобрените училища по Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“. Отново спечелихме!
По този проект ще закупим шкафчета за учениците от шести и седми клас, с цел облекчаване тежестта на раниците. Очакваме решенията на Министерски съвет и по другите национални програми и съм сигурна, че ще има с какво още да се похвалим до 15септември.
Сигурна съм, че тези от вас, които милеят за образованието в нашия град ще бъдат съпричастни с нашата гордост и радост.
Благодаря за вниманието!”

Таня Цуцуманова – Директор на ОУ „В. Левски”