АДМИНИСТРАТИВЕН И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Администрация

  • Анатоли Велков – главен счетоводитeл
  • Павлинка Яцина – З А С
  • Хелда Табашка – секретар

Помощен персонал

  • Анелия Манева – чистач
  • Цветана Староселска –  чистач
  • Валентин Орлов – огняр
  • Вени Влахов – портиер
  • Наташа Цанковска – домакин
  • Анастасия Дамяновска – готвач