АДМИНИСТРАТИВЕН И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Администрация

  • Анатоли Велков – главен счетоводитeл
  • Павлинка Яцина – З А С
  • Хелда Табашка – секретар

Помощен персонал

  • Анелия Манева – хигиенист
  • Цветана Староселска –  хигиенист
  • Валентин Орлов – огняр
  • Надя Боева – домакин