СЕСИЯ СФО 2021-2022 Г.

ГРАФИК 

СЕСИЯ ЯНУАРИ

СЕСИЯ ЮНИ

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.