НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

УЧЕБНА 2019/2020 г.

Отново ще работим по Модул ,,Културните институции като образователна среда“ и през настоящата учебна година.


УЧЕБНА 2019/2020 г.

Модул ,,Културните институции като образователна среда“

***

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.