НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул ,,Културните институции като образователна среда“

***

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.