ФОРМУЛЯРИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ОУ „В. ЛЕВСКИ“ ГР. КНЕЖА

ДОКУМЕНТИ  ЗА ПРИЕМ  НА УЧЕНИЦИ 

VI – VII КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ОТ РОДИТЕЛЯ/ НАСТОЙНИКА:

***

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛЯ/ НАСТОЙНИКА ЗА ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

I – IV клас

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В I КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ВЪВ ВТОРИ КЛАС:                   

ЗАЯВЛЕНИЕ  ЗА ИУЧ В ТРЕТИ КЛАС

embeddoc url=“http://ou-levski.net/files/2019/06/Заявление-за-ИУЧ-3-клас-.doc“ viewer=“microsoft“]

ЗАЯЛЕНИЕ  ЗА ЛЯТНО  УЧИЛИЩЕ

:

БЛАНКА  ДАННИ

 

 

 

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.