ФОРМУЛЯРИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ОУ „В. ЛЕВСКИ“ ГР. КНЕЖА

ДОКУМЕНТИ  ЗА ПРИЕМ  НА УЧЕНИЦИ 

 

***

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛЯ/ НАСТОЙНИКА ЗА ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

I – IV клас

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ  КЛАС:                 

 

БЛАНКА  ДАННИ

 

 

 

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.