Състав на съвета 2016-2019г.

ЧЛЕНОВЕ  НА  ОБЩЕСТВЕН  СЪВЕТ 

ПРИ  ОУ ,, ВАСИЛ  ЛЕВСКИ” ГР. КНЕЖА

  1.  Капка Ангелова Митева – председател
  2. Петя Иванова Маринска – Хинкина – член;
  3. Ангел Христов Горнишки – член;
  4. Миглена Горнишка  – член;
  5. Борислав Николаев Цанковски – член;

ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.