Патрон на училището

,,Няма друга личност в нашата история, която да е толкова чиста и свята, за която да се е говорило толкова много и същевременно да се знае толкова малко.

И в сърцето на всеки българин винаги трябва да има една малка частичка от тази искрена благодарност и преклонение. Силният характер, будният ум, несломимият дух и неизмеримата му смелост са го направили безсмъртен. Животът и делото на Апостола многократно са описвани и изследвани от български и чужди автори и въпреки всичко неговият образ не е изграден напълно. Загадка си остава онзи порив на Апостола, който го кара да остави близките си, да зареже смирения живот на човека – роб и да се издигне до символ на свободата.“

Васил Левски – най-светлата фигура
на българското национално – революционно движение.

 

,,Аз съм посветил себе си на Отечеството си да му служа до смърт и да работя по народната воля”,  “Днешний век е век на свободата и равноправието на сичките народности”, “Ако спечеля, печеля за цял народ. Ако изгубя, губя само мене си.”

Да си спомним за дяволитите пламъчета в очите на онзи дрипав шоп, който води кон, натоварен с въглища и пред очите на заптиетата, които го търсят и ужасения поглед на приятеля си Ковачев в разказа на Иван Вазов “Апостолът в премеждие”,  небрежно му подвиква: “Не сакаш ли да ми купиш кюмуро бе, оно евтино ти го давам. Нечем скапо. Не сакаш? Твоя воля, господине…” – неуловим, вездесъщ, сюблимен!

„Времето е  в нас и ние сме във времето“ – ни каза той.
И това време чрез обичта ни му отреди безсмъртие…..                                                                                                                                                            Елена Дойчинова

 

КЪМ  НАЧАЛОТО

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.