ЗА КОНТАКТИ

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ  ЛЕВСКИ”

гр.КНЕЖА 5835,  обл.ПЛЕВЕН

ул. Опълченска 84

тел. факс 09132/72 58 ; тел. 09132/62 30

e – mail : info-1501102@edu.mon.bg

Директор: Таня Цуцуманова

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА

Понеделник – 14.00 – 15.00 ч.

Четвъртък –  14.00 – 15.00 ч.

Администратор на училищния сайт: И. Рангелова

За контакти: ivarangelova2016@gmail.com

e – mail : info-1501102@edu.mon.bg

 

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.