ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ ПО ИТ ЗА ШЕСТИ КЛАС

ТЕСТ ЗА ВХОДНО НИВО

Оценката от теста се изчислява в зависимост от получените точки по формулата:

ОЦЕНКА=(бр. получени точки точки*4)/40+2

* * *

РАЗДЕЛ 1: ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА И НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМА  №1


ТЕМА  №2

ОС

История на ОС

Потребителски интерфейс

Виж: Учебник на издателство Домино

ЗА ПРОВЕРКА:
Задача1
Задача 2
Задача 3

ТЕМА №3

Операции с файлове


ТЕМА №4

Носители на информация

Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4

ТЕМА №5 Операционна система и носители на информация – проверка на знания 
Задача 1
Задача 2
Задача 3

ТЕКСТООБРАБОТКА

Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд език- автор Георги Тодоров /виж теория по темата/

ПРИМЕР 3 – за работа

Компютърни игри


Загадките на компютъра – част 1 /обобщителен урок/

ТЕКСТООБРАБОТКА – тестова проверка

Оценката от теста се получава, като общият брой получени точки се дели на 4 и към резултата се прибавя 2.


EXCEL

Формули за извършване на аритметични действия с въведени данни 

1 задача

Изтегли и попълни таблицата, като ползваш нужните формули от програмата Excel.

*************************************************************

2 задача

Изтегли и попълни таблицата, като ползваш нужните формули от програмата Excel

*************************************************************

3 задача

*************************************************************

4 задача


КОМПЮТЪРНА  ГРАФИКА – ТЕСТ

Оценката от теста се изчислява в зависимост от получените точки по формулата:

ОЦЕНКА=(бр. получени точки точки*4)/25+2Работа с POWER POINT

Припомнете си изученото, като отворите материал 1 по-долу.

МАТЕРИАЛ 1  /авторски материал на Георги Тодоров/

Как се прави презентация:
  1. – виж тук;
2. – виж тук;

Използване на звукови файлове и звукови ефекти

Материали по темата: „Създаване на видео запис“  – виж тук

                                      „Добавяне на аудиофайл “ – виж тук –

                                                                                         слайд 43 

Шаблони за презентации – виж тук /Авторски материали на М. Кокаланова/

Ресурсен файл за упражнение

*********

Работа по проект

 Запазване на презентация в различни файлови формати

Виж презентация

/Авторски материал на Г. Тодоров/

*****

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА:

Създаване на презентация на тема по избор. 

Да бъдат спазени изискванията, дефинирани в учебните материали по темата;

 

Ива Рангелова bresa_67@abv.bg

 

*********

ТЕСТОВА  ПРОВЕРКА


ИНТЕРНЕТ

УРОК 1 – Същност на глобалната мрежа интернет. Основни начини за достъп до интернет 

Какъв браузър използвам?

*****

НАШИТЕ ПРАВИЛА В ИНТЕРНЕТ

*****

Интернетът на бъдещето

*****

НАРЪЧНИК ПО ИНТЕРНЕТ ГРАМОТНОСТ

Още материали по темата: – виж тук

 

ТЕСТ – ИЗХОДНО НИВО – шести  клас

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.