ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

На тази страница ще въвеждаме линкове към материали и публикации, свързани с организиране на дистанционно обучение в ОУ „Васил Левски “ гр. Кнежа.

Виж

  ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Графици за уч. 21-22 г.

Ученици в ОРЕС от 10.03.2022г.

Иновативно ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа обявява, че учениците от VIа и VI б кл. са под карантина и ще бъдат обучавани в ОРЕС за периода от 10.03.2022г. до 16.03.2022г включително.

Обучението в електронна среда ще се извършва по следния график:


График обучение 07.02.2022 г. – 11.02.2022 г.

Класове в присъствено обучение за периода:  I, II, III, IV, Vа,  V б, VI а; VI б;

Класове в ОРЕС за периода: VII а, VIIб;  

******************************************

График обучение 07.02.2022 г. – 11.02.2022 г.

Класове в присъствено обучение за периода:  I, II, III, IV, VII а, VIIб;  

Класове в ОРЕС за периода: Vа,  V б, VI а; VIб;


График обучение 29.11.2021 г. – 03.12.2021 г.

Класове в присъствено обучение за периода:  I, II, III, Vа,  V б, VI а;

Класове в ОРЕС за периода: VIб, VII а, VIIб;  

******************************************

График обучение 23.11.2021 г. – 26.11.2021 г.

Класове в присъствено обучение за периода: I, II, III, VIб, VII а, VIIб;

Класове в ОРЕС за периода: Vа, V б, VI а;  

******************************************

График обучение 16.11.2021 г. – 19.11.2021 г.

Учениците от начален етап ще се обучават присъствено след тестване на учениците.

Учениците от прогимназиален етап са в ротация.

Класове в присъствено обучение за периода: Vа, V б, VI а;

Класове в ОРЕС за периода:  VIб, VIIа, VIIб;

График за ОРЕС

******************************************

График за обучение в ОРЕС на всички ученици

на 15.11.2021 г. и на  22.11.2021 г.

*******************************************

График обучение: 08.11.2021 г. – 12.11.2021 г.

Класове в присъствено обучение за периода: I, II, III, VIIа, VIIб;

Класове в ОРЕС за периода: IV,Vа, V б,VI а; VIб, 

******************************************

Графици за уч. 20-21 г.


График обучение от 05.05.2021 г.

******************************************

График обучение от 26.04.2021 г.

*******************************************

График обучение от 12.04.2021 г.

*******************************************

График обучение от 22.03.2021 г.

*******************************************

График обучение от 18.03.2021 г.

*******************************************

График обучение от 04.03.2021 г.

*******************************************

График обучение от 18.02.2021 г.

*******************************************

График обучение от 04.02.2021 г.

*******************************************

График обучение от 04.01.2021 г.

*******************************************

График дистанционно обучение от 30.11.2020 г.

Поради обявяването на извънредно положение, се налага обучението на учениците да се извършва дистанционно. 

Всички ученици от ОУ „Васил Левски“-гр. Кнежа ще се обучават в електронна среда от разстояние чрез утвърдена от МОН платформа: Microsoft Teams.
Учебните часове ще се провеждат по съществуващото седмично разписание, но часовете ще бъдат с различно времетраене на основание Наредба №10 за работа в електронна среда. Стриктно ще се отразява присъствието и отсъствието на учениците от онлайн часовете.
Учениците, които имат нужда от обща или допълнителна подкрепа, ще получат съдействие от училищния психолог.
Призоваваме всички заедно да допринесем за ограничаване на разпространението на Ковид-19, като спазваме противоепидемичните мерки. Нека продължим да бъдем отговорни и пазим здравето на всички!
Разписанието на часовете можете да видите в таблиците по-долу с дневния режим на учениците.

 

С Е Д М И Ч Н А     П Р О Г Р А М А  I  СРОК

1-4 кл. /изтегли файла/


    С Е Д М И Ч Н А     П Р О Г Р А М А   

5 – 7 кл.  /изтегли файла/

*****

График дистанционно обучение от 13.03.2020 г.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА 5-7 кл.

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ


Ръководство за активиране на акаунт на ученик в платформата Microsoft Teams

*****

ОНЛАЙН ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

*****

Допълнителни указания за учениците

*****

Към родителите – обръщение на Директора на учителището – 15.03.2020 г.

*****

Съобщение за дистанционно обучение

*****

Стартиране на онлайн обучение

 МОН със съвети към родителите                                                      за стартиращото онлайн обучение

Прочети още на: http://www.az-deteto.bg/mon-sas-saveti-kam-roditelite-za-startirashtoto-onlayn-obutchenie/20070/view.html

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.