ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ

Учебна 2021/2022 г.

II  УЧ. СР.

 

ПОНЕДЕЛНИК

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ

Дмитрий Генчович Илиев

14.00-14.40

Физкултурен  салон

~ ~ ~

Малина Маринова Дреновска-Колдашка

13.15-13.55 стая № 8

КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Тихомир Георгиев Хиновски

13.15-14.00 учителска стая


ВТОРНИК

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ

Надежда Георгиева Цветкова

12:35 -13:15  стая №1

~ ~ ~

Ива Цветанова Рангелова

14.00 -13.40  стая №12

КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Бисерка Венциславова Хинкинска-Бучелска

14.00 – 14.45 учителска стая

~ ~ ~

Надежда Цветкова
14:10 -14:55 учителска стая

~ ~ ~

Камелия Филипова Павлова

13.15 -14.00 учителска стая

~ ~ ~

Маргарита Иванова Калнакова

13.15 -14.00  учителска стая


СРЯДА

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ

Тихомир Георгиев Хиновски

13.15-13.55  стая №10

~ ~ ~

Ваня Стоянова Иванова

13.15-13.55 стая № 6

~ ~ ~

Здравка Георгиева Герговска

13.15-13.55 стая №8

~ ~ ~

Бисерка Венциславова Хинкинска-Бучелска

13.15-13.55  стая №13

~ ~ ~

Камелия Филипова Павлова

12.30-13.10 стая №1

~ ~ ~

Димитрина Павлова Трифонова

13.15 -13.55 стая №14

КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Малина Маринова Дреновска-Колдашка

13.15-14.00 учителска стая

~ ~ ~

Гинка Пенкова Тричкова

12.30 -13.15 учителска  стая

ЧЕТВЪРТЪК

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ

Маргарита Иванова Калнакова

12.30-13.10 стая №1

КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Здравка Георгиева Герговска

13.15-14.00 учителска стая

~ ~ ~

Ваня Стоянова Иванова

13.15-14.00  учителска стая

ПЕТЪК

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ

Силвия Любенова Митева

14.00 -14.40 стая № 10

~ ~ ~

Гинка Пенкова Тричкова

12.30 -13.10 стая №1

~ ~ ~

Емилия Нанова

13.15-13.55 стая № 12

КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Силвия Любенова Митева стая № 8

14.00 -14.45

Към началото

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.