ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ

Учебна 2021/2022 г.

Предстои публикуване.

II  УЧ. СР.

УЧ. 2020/2021 Г.

 

ПОНЕДЕЛНИК

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ

Гинка Пенкова Тричкова

12.30-13.10 стая №1

~ ~ ~

Ива Цветанова Рангелова

13.30 -14.10 стая №14

~ ~ ~

Емилия Нанова

13.15-13.55 стая № 12

~ ~ ~

Малина Маринова Дреновска-Колдашка

13.15-13.55 стая № 11


ВТОРНИК

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ

Маргарита Иванова Калнакова

12.10-13.50 стая №1

~ ~ ~

Камелия Филипова Павлова

12.30-13.10 стая №1

КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Бисерка Венциславова Хинкинска-Бучелска

14.00-14.45 учителска стаяСРЯДА

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ

Здравка Георгиева Герговска

13.15-13.55 стая №9

~ ~ ~

Бисерка Венциславова Хинкинска-Бучелска

13.15-13.55  стая №13

~ ~ ~

Дмитрий Генчович Илиев

14.00-14.40

Физкултурен  салон


КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Гинка Пенкова Тричкова

12.30 -13.15 учителска  стая

~ ~ ~

Димитрина Павлова Трифонова

13.15-14.00 учителска стая

~ ~ ~

Малина Маринова Дреновска-Колдашка

13.15-14.00 учителска стая

~ ~ ~

Тихомир Георгиев Хиновски

13.15-14.00 учителска стая

~ ~ ~

Камелия Филипова Павлова

12.30-13.15 учителска стая

ЧЕТВЪРТЪК

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ

Тихомир Георгиев Хиновски

13.15-13.55  стая №9

~ ~ ~

Ваня Стоянова Иванова

13.15-13.55 стая № 6

~ ~ ~

Димитрина Павлова Трифонова

13.15 -14.00 стая №8

КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Здравка Георгиева Герговска

13.15-14.00 учителска стая

~ ~ ~

Маргарита Иванова Калнакова

12.30-13.15  учителска стая

ПЕТЪК

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ

Силвия Любенова Митева

14.00 -14.40 стая № 8

~ ~ ~

Надежда Георгиева Цветкова

12:30 -13:10  стая №1

КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Силвия Любенова Митева стая № 8

13.10 -13.55

~ ~ ~

Надежда Цветкова
12:30 -13:15 учителска стая

~ ~ ~

Към началото

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.