ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ

II  УЧ. СР.

УЧ. 2019/2020 Г.

 

ПОНЕДЕЛНИК

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ

Маргарита Иванова Калнакова

12.00-12.40 стая №1

~ ~ ~

Камелия Филипова Павлова

12.30-13.10 стая №5

~ ~ ~

Малина Маринова Дреновска-Колдашка

13.15-13.55 стая № 11

~ ~ ~

Емилия Нанова

13.15-13.55 стая № 12


КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Здравка Георгиева Герговска

13.15-14.00 учителска стаяВТОРНИК

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ

Гинка Пенкова Тричкова

12.00-12.40 стая №1

~ ~ ~

Надежда Георгиева Цветкова

13:15 -13:55  стая №1

~ ~ ~

Ива Цветанова Рангелова

13.30 -14.10 стая №14

~ ~ ~

Дмитрий Генчович Илиев

14.00-14.40

Физкултурен  салон


КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Надежда Цветкова
14:00 -14:45 учителска стая

~ ~ ~

Маргарита Иванова Калнакова

12.00-12.45 стая учителска стая

~ ~ ~

Камелия Филипова Павлова

13.15-14.00 учителска стая

~ ~ ~

Бисерка Венциславова Хинкинска-Бучелска

14.00-14.45 учителска стаяСРЯДА

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ

Здравка Георгиева Герговска

13.15-13.55 стая №11

~ ~ ~

Ваня Стоянова Иванова

13.15-13.55 стая № 8


КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Гинка Пенкова Тричкова

12.00 -12.45 учителска  стая

~ ~ ~

Димитрина Павлова Трифонова

13.15-14.00 учителска стая

~ ~ ~

Малина Маринова Дреновска-Колдашка

13.15-14.00 учителска стая

~ ~ ~

Тихомир Георгиев Хиновски

13.15-14.00 учителска стаяЧЕТВЪРТЪК

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ

Бисерка Венциславова Хинкинска-Бучелска

14.00-14.40  стая №13

~ ~ ~

Димитрина Павлова Трифонова

13.15 -14.00 стая №8

ПЕТЪК

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ

Силвия Любенова Митева

13.50 -14.35 стая № 8

~ ~ ~

Тихомир Георгиев Хиновски

13.15-13.55  стая №7

КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Силвия Любенова Митева

13.05 -13.50  учителска стая

~ ~ ~

Към началото

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.