АДМИНИСТРАТИВЕН И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Администрация

  • Анатоли Велков – главен счетоводитeл
  • Павлинка Яцина – З А С
  • Хелда Табашка – секретар

Помощен персонал

  • Анелия Манева – чистач
  • Цветана Староселска –  чистач
  • Валентин Орлов – огняр
  • Вени Влахов – портиер
  • Наташа Цанковска – домакин
  • Анастасия Дамяновска – готвач

Педагогически състав

За да видите името на преподавателя и предмета, по който преподава, кликнете на снимката.

Оценяване на учениците

ОЦЕНЯВАНЕ – ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС

учебна 2017/ 2018 г.

С Наредба № 11 от 01.09.2016 г. се определя държавният образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) (1) Продължете да четете Оценяване на учениците

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ

УЧЕБНА 2018/2019 Г.

Ваканции и неучебни дни                                       за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите :

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.                                  – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – VII клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. 

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

31.05.2019 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V – VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – VII  клас (18 учебни седмици)

***

УЧЕБНА 2017/2018 Г.
ВАКАНЦИИ И НЕУЧУчебна 2017/ЕБНИ ДНИ

Есенна ваканция – 01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. включително)

Коледна ваканция – 23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. включително

Междусрочна ваканция – 03.02.2018 г.  – 06.02.2018 г.

Пролетна ваканция – 31.03.2018 г. – 09.04.2018 г.

*************

Други неучебни дни

25 май

21 май – държавните зрелостни изпити по БЕЛ  и национално външно оценяване в 7. клас
23 май – вторите ДЗИ и НВО в 7. клас по математика


 

Първи учебен срок:

15 септември 2017 г.  – 2 февруари 2018 г.

Втори учебен срок:

За учениците от 1. – 4. клас: 07.02.2018 г. – 01.06.2018 г.

За учениците от 5. – 7. клас:.02.2018 г. – 15.06.2018 г.

ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕЦАТА В ИНТЕРНЕТ

Интернет заема все по-трайно място в нашия живот и заедно с него, за нас, неговите ползватели – библиотекари, родители, учители, деца – се появяват все нови и нови предизвикателства. Продължете да четете ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕЦАТА В ИНТЕРНЕТ

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.