Загадките на компютъра – I част

Презентация за урока

Загадките на компютъра –

Работен лист за ученика 

Задача №3

Задача №4

  1. Отвори сайта https://kahoot.it
  2. Въведи код и играй за победа;

Допълнителни задачи: