СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ – 2019/2020 УЧ. Г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

ГР. КНЕЖА

ОБЯВЯВА

следните свободни места за ученици                            за уч. 2019/2020 г.

/към 10.10.2019 г./

Продължете да четете СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ – 2019/2020 УЧ. Г.