ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!!!!

1 март е.

Закичете се с виртуалната мартеничка
и бъдете здрави и щастливи!!!

“Пее вече вън капчука,
Баба Марта днес е тука,
покрай нея внучка тича,
ранна пролет се нарича.
Те със младост ни даряват,
нов живот ни предвещават
и ни пожелават:
Да сме бели и червени,
винаги засмени,
с мечти окрилени
и от любов опиянени.”

Започва  нов месец и то какъв-
първият пролетен месец.
Затова си заслужава да се заредим
с хубаво настроение в очакване на пролетта….

ДА СИ ПОДАРИМ МАРТЕНИЧКА –
ЗА ЗДРАВЕ И КЪСМЕТ!

Мартеницата е уникално
българско украшение.
Изработва се от усукан
бял и червен конец.
Закичва се за здраве и дълъг живот,
за плодовитост и изобилие,
за богатство и късмет.

Бялото  е символ на чистотата и невинността,
на радостта и красотата;
а червеното – на жизнеността,
здравето и любовния огън.
Червеното е светлината на изгарящото
и залязващото слънце,
на огъня, победата и живота.

Много са легендите за нейната поява.
Ето една от тях:
“Хан Аспарух имал сестра на име Хуба. Тя била пленница в друго царство. Аспарух пратил вест на сестра си, че е намерил земя да се заселят – на Юг от река Дунав, днешна България. Като получила тази радостна вест, Хуба успяла да избяга от плен. Яхнала кон и препускала без почивка, докато стигнала до река Дунав. Търсела брод да преминат. Хуба пуснала сокол. На неговия крак вързала края на бял конц, а другия му край държала в ръцете си. Соколът литнал да намери брод през реката,но точно когато намерил пътя, стрела го пронизала и той паднал умъртвен, а конеца се обагрил с червения цвят на кръвта му.
Хуба проследила нишката и така намерила път да стигне при брат си и да заживеят свободни и честити в новата земя, България.

Оттогава, бяло-червения конец е здравата нишка, която свързва българите по света в едно –                                        да сме здрави, силни и щастливи.


Да помним, че сме Българи –
където и по света да се намираме!