Учредяване на клуб „Млади възрожденци“

Днес 20.02.2019 година във връзка със седмицата на отворените врати в ОУ „Васил Левски” гр. Кнежа се проведе първото събрание за учредяване на клуб „Млади възрожденци”.


На събранието присъстваха д-р Георги Тренчев – Директор на НУ „Яне Сандански” гр. Разлог и Председател на ООК гр. Разлог, инж. Веселин Ружеков– член на управителния съвет на Общобългарски комитет „Васил Левски”, г-жа Капка Митева – заместник кмет на Община Кнежа и г-н Цветомир Миловски– заместник кмет на Община Кнежа.

В клуба членуват 35 ученици. За председател на клуба беше избрана г-жа Ваня Иванова – старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален курс, за заместник председател – Елица Лазарова – ученичка от VІ „б” клас, а за секретар- Тереза Пахарска – ученичка от VІ „б” клас.

Нека клуб „Млади възрожденци” да утвърждава национално-патриотичните ценности и съхранява българската идентичност и облик в Европейския съюз.

Вижте още кадри от учредителното събрание: