СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ 2018/2019 Г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

ГР. КНЕЖА

ОБЯВЯВА

следните свободни места за ученици                            за уч. 2018/2019 г.

/към 01.01.2019 г./

 

I „а“клас – 7 свободни места;

I „б“клас – 9 свободни места

II клас – 5 свободни места;

III клас – 8 свободни места;

IV клас –

V „а“клас – 2 свободни места;

V „б“клас – 3 свободни места;

VI „а“клас – 1 свободно място;

VI „б“клас – 3 свободни места;

VII „а“клас – 6 свободни места;

VII „б“клас – 7 свободни места;