Открит урок по ИТ в V а клас

На 19.03.2019 г. се проведе планиран открит урок по ИТ в 5 кл.

Урокът бе на тема „Форматиране на текст“ и е един от иновативните уроци по ИТ, предвиден в годишното разпределение като урок за електронно обучение. Учениците се запознаха чрез презентация с информация по темата, която приложиха при решаването на практически задачи в часа.