ИНФОРМАЦИЯ НВО 19-20 г.

Информация за седмокласниците във връзка с предстоящите изпити от Националното външно оценяване

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ,

            Датите за провеждане на изпитите от НВО са:

  • Български език и литература – 17 юни 2019 г., начало 09,00 часа
  • Математика – 19 юни 2019 г., начало 09,00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 21 юни 2019 г., начало 09,00 часа.

Обръщаме ви внимание, че учениците които желаят да се явят на изпит от НВО по чужд език е необходимо да подадат заявление в посочения по-долу срок, докато за НВО по Български език и литература и по Математика – заявления НЕ се подават.

Съгласно графика на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от национално външно оценяване в VII клас в периода от 03 до 05 юни 2019 г. вкл. се подават:

  • заявления за явяване на изпит от НВО по чужд език (подават се само от учениците, които желаят да се явят на този изпит);
  • заявления за полагане на изпит за проверка на способностите по Музика, Спорт или Изобразително изкуство (подават се от учениците, които желаят да кандидатстват за паралелки по държавния план-прием в неспециализираните училища, в които единият от балообразуващите елементи е резултата от изпита за проверка на способностите по определен предмет).

В област Плевен ще се провеждат изпити за проверка способностите по Музика и по Спорт.

Учениците, могат да заявят полагане на изпит за проверка на способностите и по Изобразително изкуство, като в този случай заявлението след предаване от директора в РУО – Плевен по служебен път ще бъде изпратено в най-близкото РУО, където ще се организира провеждането на този изпит.

По-долу са посочени изпитите за проверка на способностите, които ще се провеждат по области.

Заявленията са по образец, утвърден от МОН и се подават в училището, където ученикът се обучава.

Учениците, които желаят да се явяват на изпит за проверка на способностите по  физическо възпитание и спорт, задължително към заявлението трябва да приложат копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита, което е неразделна част от съответното заявление.

До 10 юни 2019 г., всеки ученик следва да получи от директора на училището служебна бележка с мястото и залата за полагане на изпитите от НВО.

До 18 юни 2019 г. – учениците, заявили желание за полагане на изпит за проверка на способностите следва да получат  от директора на училището, служебна бележка с мястото на явяване на изпита.

Повече информация от РУ – Плевен – тук